top of page

"כולם נשא הרוח,

כולם סחף האור,

שירה חדשה את
בוקר חייהם הרנינה,

ואני, גוזל רך,
נשתכחתי מלב,

תחת כנפי השכינה.."

ח.נ. ביאליק

ספרים מומלצים
חמש נפשות

חמש נפשות

יותם טולוב

מקימי

מקימי

נעה ירון דיין

אֵיֶּכָּה

אֵיֶּכָּה

משה שרון

כעפעפי שחר

כעפעפי שחר

חיים סבתו

בואי הרוח

בואי הרוח

חיים סבתו

אמת מארץ תצמח

אמת מארץ תצמח

חיים סבתו

שמחה גדולה בשמים

שמחה גדולה בשמים

אמונה אלון

במופלא ממני

במופלא ממני

אמונה אלון

קשורה בנפשו

קשורה בנפשו

ליאור אנגלמן

לא מפסיקים אהבה באמצע

לא מפסיקים אהבה באמצע

ליאור אנגלמן

שקופים

שקופים

ליאור אנגלמן

בית על מים רבים

בית על מים רבים

אמונה אלון

ותכתבו אהובתנו

ותכתבו אהובתנו

אמונה אלון

bottom of page