top of page
Mishkenot Shaananim - old area of Jerusa

"הספרות, ציורה וחיטובה, עומדים להוציא אל הפועל כל המושגים הרוחניים,
המוטבעים בעומק הנפש האנושית. וכל זמן שחסר גם שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש,
שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה על עבודת האומנות להוציאו"  

אורות, הראי"ה קוק

 ?רוצים לכתוב על התשובה

אם אתם יוצרים שאוהבים לכתוב פרוזה או שירה ומוכנים לשתף,
הגעתם למקום הנכון!

הבלוג הזה נועד בשביל לחלוק עם אחרים את האור הגדול של החיבור לניצוץ היהודי

יוצרים קשר
bottom of page